Medewerkers

Jan Vingerhoets

Jan Vingerhoets
Huisarts

Dokter Jan Vingerhoets werkte sinds 1993 als zelfstandig huisarts in Hoogerheide. Hij was daar nauw betrokken bij de voorbereiding en oprichting van het Medisch Centrum. Daarna koos hij voor de verwezenlijking van een oude jeugddroom en werkte 2 jaar als huisarts op het platteland van midden-Zweden waar hij meewerkte aan de opleiding van jonge artsen. Hij schreef enkele artikelen hierover in artsenbladen in zowel in Nederland als in Zweden. Na zijn terugkomst nam hij in 2008 de huidige praktijk over. Nog steeds reist hij jaarlijks naar het plattaland van Zweden om daar elk jaar een maand waar te nemen in een medisch centrum. 

Jan Vingerhoets was jarenlang betrokken bij huisartsen-nascholingen en was eerder werkzaam als stafmedewerker aan de Huisartsenopleiding van de Erasmus Universiteit. Ook was hij vele jaren actief voor de medische afdeling van Amnesty International, een organisatie die zich inzet voor mensenrechten. Van 2013-2016 was hij verbonden aan de West-Brabantse huisartsenposten met als speciale aandachtsgebied de vroege signalering en bestrijding van kindermishandeling. Tot slot is hij werkzaam als SCEN-arts, waarbij hij opstreedt als onafhankelijk consulent voor artsen bij euthanasievragen. 

Peter van Lieshout

Peter van Lieshout
Huisarts

Dokter Peter van Lieshout werkt als huisarts deels voor het Ministerie van Defensie bij de mariniers te Rotterdam en is daarnaast werkzaam in onze praktijk, doorgaans  op de woensdagen. 

Danielle Haverkamp

Danielle Haverkamp
Physician Assistant

Daniëlle Haverkamp-van Meer is onze Physician Assistant. Een functie die in ziekenhuizen veel voorkomt, maar bij huisartsenpraktijken nog vrij nieuw is. Zij is aanvankelijk opgeleid als Hbo-verpleegkundige en heeft daarna een uitgebreide medische master opleiding gevolgd en brede ervaring opgedaan o.a. als zaalarts op de afdeling chirurgie van het Nijmeegs Universitair Medisch Centrum. Sinds augustus 2015 is zij werkzaam in onze praktijk waar zij spreekuur houdt en huisvisites aflegt. Zij is gespecialiseerd in chirurgische problematiek.  

Suzanne van Gessel

Suzanne van Gessel
Assistente

Suzanne van Gessel is al vele jaren als assistente in de praktijk werkzaam. U kunt haar aantreffen op maandag, dinsdag en donderdag. Zij houdt spreekuren voor preventie en controle van hart- en vaatziekten. Daarnaast is zij het onovertroffen administratieve brein van de praktijk. 

Kirsten Smit

Kirsten Smit
Assistente

Kirsten Smit is een vast gezicht aan de balie en in de spreekkamer. Opgeleid als verpleegkundige versterkt zij sinds 2015 ons team met haar ongebreidelde enthousiasme en energie. Zij doet daarnaast de longfunctiemetingen. 

Claudia Koopal

Claudia Koopal
Assistente

Sinds september maakt assistente Claudia Koopal deel uit van ons team. Claudia werkt vooralsnog 1 dag per week in onze praktijk, maar werkt ook voor andere praktijken binnen de Grebbe. Nieuw, maar inmiddels met veel ervaring achter de rug, dus zij zal u uitstekend van dienst kunnen zijn met raad en adviezen.

Anita Hamerslag

Anita Hamerslag
Praktijkondersteuner

Anita Hamerslag is onze praktijkondersteuner. Zij werkt op maandag en dinsdag voor onze praktijk en houdt zich vooral bezig met patienten met diabetes (suikerziekte), hart- en vaatziekten. Daarnaast is zij betrokken bij zorgprojecten voor kwetsbare ouderen. 

Annette de Been

Annette de Been
Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg

Annette de Been is een van onze tweee Praktijkondersteuners GGZ, ze begeleidt patiënten met psychische en emotionele problemen.

Zo kunt u o.a. bij haar terecht met depressieve klachten, werkgerelateerde klachten, rouw of angstklachten. In het eerste gesprek zal gekeken worden wat de klachten zijn en hoe we dit verder opvolgen. Er kan een aantal gesprekken plaats vinden waarna u zelf weer verder kunt. Bij meer complexe problemen kan het nodig zijn om u door te verwijzen.

Omdat deze zorg verleend wordt vanuit de huisartsenpraktijk zijn er geen kosten verbonden aan de behandeling; ook uw eigen risico wordt niet aangesproken. 

Annette is sociaal psychiatrisch verpleegkundige en heeft ervaring opgedaan in verschillende GGZ instellingen. Ze heeft 10 jaar op de PAAZ gewerkt en vandaar is ze de opleiding sociaal psychiatrisch verpleegkundige gaan doen met als specialisatie POHGGZ.

Vanaf maart 2016 werkt ze in de Grebbe

Rita Luysterburg

Rita Luysterburg
Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg

Rita is een van de 2 Praktijkondersteuners GGZ. Ze begeleidt patiënten met psychische en emotionele problemen.  Rita is opgeleid als.sociaal psychiatrisch verpleegkundige en heeft ervaring opgedaan met verschillende doelgroepen in de geestelijke gezondheidszorg. Ze is in onze praktijk werkzaam sinds oktober 2013 en is aanwezig  op maandag en donderdag aanwezig. 

U kunt bij haar terecht met depressieve klachten, werkgerelateerde klachten, rouw of angstklachten. In het eerste gesprek zal gekeken worden wat de klachten zijn en hoe we dit verder opvolgen. Er kan een aantal gesprekken plaats vinden waarna u zelf weer verder kunt. Bij meer complexe problemen kan het nodig zijn om u door te verwijzen.

Omdat deze zorg verleend wordt vanuit de huisartsenpraktijk zijn er geen kosten verbonden aan de behandeling; ook uw eigen risico wordt niet aangesproken.