Huisbezoek

Als u om gezondheidsredenen niet naar de praktijk kunt komen, kunt u tussen 8.00 en 11.00 via het algemene nummer 233490 een visite aanvragen. De assistente zal vragen naar de reden van de visite en u vertellen rond welke tijd de huisarts bij u langs komt. Zo nodig zal de huisarts eerst telefonisch contact met u opnemen.

Een zorgvuldige medische beoordeling is meestal het best mogelijk op de praktijk zelf, omdat daar alle noodzakelijke instrumenten en materialen voor onderzoek aanwezig zijn. Het heeft daarom de voorkeur om u op de praktijk zelf te onderzoeken.

Vaak worden visites aangevraagd door mensen die geen tijd hebben of geen vervoer kunnen regelen. Hiervoor zijn visites nadrukkelijk niet bedoeld. Ook voor de arts kosten visites veel extra tijd, die ten koste van andere patienten gaat. U helpt hen en ons door gepast gebruik te maken van deze service. Alleen dan blijft het mogelijk huisbezoeken te blijven aanbieden voor mensen die het echt nodig hebben.