Inschrijven in de praktijk

Er is enge tijd sprake geweest van een wachttijd. Indien u zich wenst in te schrijven in de praktijk, dan is dat op dit moment weer mogelijk.

Een goede en gelijkwaardige relatie met onze patienten vinden wij van groot belang. Indien u zich wenst in te schrijven stellen wij prijs op een kennismakingsgesprek. Wij kunnen dan de verwachtingen afstemmen en het geeft u de gelegenheid om een idee te krijgen of u een goed gevoel krijgt bij de praktijk. Het voordeel van een dergelijk gesprek is bovendien dat het kan plaatsvinden op een moment dat u geen klachten heeft en u zich niet zo afhankelijk voelt. Dit maakt het gesprek gelijkwaardiger. 

Een enkele keer komt het voor dat wij na het gesprek concluderen dat wij niet aan uw verwachtingen kunnen voldoen. In verreweg de meeste gevallen echter kunt u gewoon worden ingeschreven. 

U kunt hier het inschrijfformulier downloaden en afgeven op de praktijk, opsturen of per mail sturen naar de assistente via assistente.vingerhoets@mcdegrebbe.nl.

U kunt dit na het kennismakingsgesprek invullen. Vooraf invullen va  het inschrijvingsformulier kan ook, maar is vrijblijvend. Wij schrijven wij u pas definitief in na de kennismaking.