Medische Verklaringen

Verklaringen tbv werkgevers, scholen en andere instanties
Het komt steeds vaker voor dat allerlei instanties om medische verklaringen vragen. Verklaringen over arbeids(on)geschiktheid of geschiktheid voor school, examens etc. mogen niet door uw eigen huisarts worden afgegeven, omdat deze niet onafhankelijk is. De arts zal immers nooit verklaringen afgeven die nadelig zijn voor de patient.  

Mocht een instantie toch medische informatie nodig hebben dan kan men een onafhankelijk arts aanwijzen of door een medisch adviseur informatie laten opvragen.Informatie aan derden wordt uitsluitend verstrekt nadat u daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend. Wij beperken ons daarbij tot feitelijke informatie. 

We hebben op de praktijk een toelichting met verdere uitleg. Deze verklaring kunt u ook hier downloaden.  Deze kunt u uitprinten en u eventueel meesturen naar de vragende instantie.

Verklaringen tbv spuiten, naalden en opiumwet-geneesmiddelen bij reizen naar het buitenland

Indien u op uw reis naar het buitenland spuiten en naalden moet meenemen, bijvoorbeeld indien u diabetes heeft en insuline gebruikt kunt u ons verzoeken hiervoor een in het Engels gestelde verklaring te maken.  

Gebruikt u medicijnen die onder de Opiumwet vallen (morfine en aanverwante middelen en medicijnen tegen ADHD) dan  heeft u officieel een zogenaamde Schengenverklaring nodig. De verklaring kan dan door ons getekend worden. Het formulier en de instructies hiervoor kunt u  vinden op de website van het CAK. In de praktijk merken wij dat een gewone door ons geschreven verklaring ook voldoet, maar dit kunnen wij uiteraard niet garanderen.