Vergoedingen

Verreweg de meeste consulten, verrichtingen en visites bij de huisarts vallen onder de basisverzekering en buiten het eigen risico. Wij verrekenen dit rechtstreeks met uw verzekeraar. 

LET OP: voor onderzoek dat via andere instanties verloopt, valt doorgaans wel binnen uw eigen risico. Laat dus via de huisarts lab onderzoek doen door het ziekenhuis, een foto of echo maken, of stuurt de arts weefsel op voor onderzoek, dan zal uw verzekeraar dit verrekenen met uw eigen risico.


Dit geldt ook voor incidentele hulpverlening aan niet-ingeschreven patienten die een bewijs van verzekering kunnen overleggen. Indien u geen bewijs van verzekering kunt overleggen zal u gevraagd worden contant af te rekenen. Patienten die spoedeisende medische hulp nodig hebben worden in alle gevallen geholpen.

Er zijn enkele verrichtingen die apart berekend worden, zoals reizigersadvisering. Deze wordt vaak wel vergoed via de aanvullende verzekering. Rijbewijskeuringen worden niet vergoed. Het actuele tarief hiervoor kunt u opvragen bij de assistente. 

Werkzaamheden welke niet onder de basisgezondheidszorg vallen worden apart gedeclareerd afhankelijk van de bestede tijd. Voor niet tijdig (minimaal 24 uur) afgezegde afspraken wordt behouden wij ons het recht voor om een wegblijftarief van 15 euro te declareren. Hierover bent u geinformeerd via nieuwsbrief 5 (november 2011).

Patienten die spoedeisende medische hulp nodig hebben worden in alle gevallen geholpen.