Privacyverklaring

Onze Privacyverklaring is aangepast aan de hand van de nieuwe Europese wetgeving die per 25 mei 2018 ingegaan is. 

De laatste versie van de Privacyverklaring vindt u  door hier te klikken (download).

 

Bent u het niet eens met de inhoud van uw dossier, wilt u wijzigingen laten aanbrengen of delen van uw dossier laten vernietigen, dan kunt u dit aanvragen middels dit formulier. Ook kunt u hiermee een afschrift van (een deel van) uw dossier aanvragen. 

Het formulier dient persoonlijk bij de praktijk te worden afgegeven waarbij u zich dient te legitimeren met paspoort, ID kaart of rijbewijs.  Niet alle aanpassingen kunnen worden doorgevoerd. Wijzigingen die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor derden of die een goede zorgverlening in de weg staan, worden niet doorgevoerd. Persoonlijke werkaantekeningen van de arts of andere hulpverlener vallen niet onder het inzage- wijzigings- of vernietigingsrecht.